http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLUB PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA

Celem działalności klubu jest kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Koło poprzez swoją działalność zwraca uwagę na konieczność ochrony środowiska, umożliwia poznawanie najbliższego środowiska i obcowanie z naturą.

Członkowie koła organizują akcje ekologiczne na terenie szkoły, organizują warsztaty, wygłaszają referaty ekologiczne, biorą udział w konkursach ekologicznych. 

Ekologiczny regulamin Uczniów Ośrodka :

· Nie śmiecimy na terenie szkoły.

· Oszczędzamy energię.

· Nie marnujemy zasobów, tj. żywność i woda.

· Oszczędzamy papier.

· Używamy wyrobów papierowych z makulatury.

· Segregujemy odpady.

· Dbamy o kwiaty w klasach.

· Upiększamy teren szkolny, sadząc drzewa i krzewy.

· Uznajemy szkołę i jej otoczenie za teren wolny od używek: tytoniu, alkoholu, narkotyków.

· Chronimy siebie i innych przed hałasem.

· Używamy środków czystości przyjaznych dla środowiska.

· Uczymy innych dbałości o otoczenie.

Osoba prowadząca: p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_ekologiczne.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_ekologiczne_2.jpg