http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOŁO KOMPUTEROWE

Komputer ma obecnie wielki wpływ na życie człowieka, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom naszych uczniów w Ośrodku działa „Koło komputerowe”.

Zajęcia koła komputerowego dostosowane są do wieku i możliwości dzieci, ich zainteresowań i zamiłowań. Ogólnym celem zajęć jest wdrożenie młodych uczniów do samodzielnej i świadomej pracy z komputerem poprzez opanowanie umiejętności obsługi podstawowych programów graficznego i edytora tekstu oraz multimedialnych programów edukacyjnych.

Inne cele realizowane podczas zajęć:

- umiejętność posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie,

- rozbudzanie zainteresowań informatycznych dzieci,

- uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera, oprogramowania i Internetu,

- poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się zestawem komputerowym,

- poznanie zastosowań komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej w najbliższym otoczeniu,

- wskazanie użyteczności komputera w nauce, rozrywce i pracy,

- dostrzeganie pozytywnych i negatywnych stron wynikających z komunikowania się poprzez komputer,

- szanowanie cudzej własności, efektów cudzej pracy,

- nabywanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie,

- rozwijanie aktywności dziecka i wiary we własne siły.


Osoba prowadząca: p. Marta Kawrygo-Leonowicz

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_komp2.jpg