http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 KOŁO TECHNICZNE

„Dzisiejszemu światu jest potrzebna

nie tyle energia termojądrowa,

ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu,

 którą trzeba wyzwolić.”

Albert Einstein

 

      Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach koła technicznego jest rozwijanie zainteresowań uczniów, doskonalenie ich umiejętności manualnych i poznawczych, a także stymulacja rozwoju ogólnotechnicznego.

Uczniowie mogą rozwijać tu swoje zainteresowania, wyobraźnię, poznawać nowe techniki. Znają i stosują zasady BHP. Poznają własności i przeznaczenie materiałów prac wytwórczych. Potrafią właściwie planować pracę, współpracują w grupie. Dbają o estetykę i dokładność. Rozumieją potrzebę racjonalnego korzystania z materiałów i wykorzystywania odpadów. Uczą się dokonywać obiektywnej samooceny, czerpią satysfakcję i zadowolenie z wykonanej pracy. Stosują zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym.

Osoba prowadząca: p. Iwona Gieniusz

http://www.soswsokolka.pl/images/kolo_techniczne.jpg