http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ALTERNATYWNE SPOSOBY KOMUNIKACJI WERBALNEJ

Alternatywne sposoby komunikacji werbalnej to zajęcia mające na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. Przeznaczone są dla osób, których umiejętność mówienia nie zapewnia im skutecznego porozumiewania się z otoczeniem (np. mowa niewyraźna) lub nie wykształciły jeszcze umiejętności mowy, a wprowadzenie systemu komunikacji ma pomóc w jej rozwoju. Dla każdego użytkownika dobiera się najodpowiedniejszą dla niego metodę w zależności od jego możliwości i ograniczeń.

Cele zajęć:
- eliminacja zachowań niepożądanych – kształtowanie zachowań prospołecznych.
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.
- rozwijanie kompetencji językowej.
- wdrażanie dzieci do twórczej aktywności komunikacyjnej.

Prowadząca: p. Marta Kawrygo-Leonowicz

http://www.soswsokolka.pl/images/alternatywne_sposoby_komunikacji.jpg