http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/rowery.jpg

 

Projekt edukacyjny

Od 10 lutego do 30 maja 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce realizowany  był  Projekt edukacyjny adresowany do wychowanków internatu pt. „Bezpieczny w ruchu drogowym” 


1. Informacja o projekcie i harmonogram działań

2. Sprawozdanie z realizacji

3. Galeria zdjęć

Osoby odpowiedzialne za opracowanie i realizację:

p. Bożena Rećko, p. Katarzyna Bubieniec, p. Małgorzata Hołownia-Iwanow