http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Dodatkowe zajęcia plastyczne dla młodzieży są jedną z form aktywności twórczej, a także kreatywną formą spędzania czasu wolnego. Poprzez sztukę człowiek się rozwija, poszerza swoją wiedzę o świecie, o swoim wnętrzu, pokazuje emocje. W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. II i III PdP. Podczas cotygodniowych spotkań poruszana jest inna tematyka w połączeniu z odrębną techniką plastyczną. Natomiast w trakcie wykonywania projektów zespołowych uczniowie nabywają umiejętność współpracy w zespole.

Osoba prowadząca: p. Marta Januszkiewicz