http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOŁO JĘZYKOWE

Koło językowe wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego świata oraz możliwościom, jakie stwarza umiejętność porozumiewania się w języku obcym. Zajęcia te mają na celu rozwijanie zainteresowań, poszerzanie zdobytych na lekcjach wiadomości o Rosji, kulturze i życiu codziennym Rosjan, jak również rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się językiem rosyjskim. Koło językowe służy również kształtowaniu świadomości językowej i motywacji do nauki języka obcego. Uświadomienie uczniom podobieństw i różnic kulturowych rozwija społecznie, pomaga w kształtowaniu tolerancji dla innych ludzi.

Na cotygodniowych spotkaniach chętni uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim mają możliwość pracy z oryginalnym słowem pisanym, z piosenką i kinematografią dla najmłodszych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale uczą się, jak wykorzystywać narzędzia potrzebne do jej zdobywania. Zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik gwarantują poczucie sukcesu, co z kolei sprzyja wzmocnieniu wiary we własne siły i nabraniu pewności siebie.

Osoba prowadząca: p. Urszula Drewniak

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_jzykowe1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_jzykowe2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_jzykowe3.jpg