http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM PSA

Terapia z udziałem psa - metoda wzmacniająca efektywność rewalidacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Łączy naukę, rewalidację oraz zabawę. Ta forma terapii pozwala na usprawnianie ruchowe, intelektualne i społeczne. Tematem przewodnim zajęć jest pies. Każda jednostka lekcyjna jest związana z „psim tematem”. Uczniowie na zajęciach zdobywają i doskonalą umiejętności z zakresu:

- usprawnianie motoryki i małej (np. nawlekanie przysmaków psich na sznurówkę,przesuwanie, układanie przysmaków wg wzoru )

- oddziaływanie na zmysły (np. praca z materiałem o różnej strukturze; lepienie zplasteliny psa, wypełnianie konturów liter „psich” wyrazów: np. bibułką, dotykanieróżnych struktur materiałów, zakopywanie maskotek - psa w grochu, w fasoli)

- rozwijanie i usprawnianie werbalnego porozumiewania się (np. wydawanie komendsłownych psu, zabawy tematyczne np. w sklepie zoologicznym, u weterynarza),

- rozwijanie spostrzegawczości, pamięci (np. gry i zabawy np. „Memo psie”, „Doktor hau hau”, „Aport”)

- kształtowanie podstawowych pojęć matematycznych (np. układanie psa z figurgeometrycznych, układanie figurek psich od najmniejszej od największej,posługiwanie się pieniędzmi),

- wspomaganie i usprawnianie nauki czytania (np. odczytywanie globalne, odczytywanie sylabami, literowanie wyrazów związanych z psem, czytanie opowiadań o psach, praca z tekstem dotycząca np. przygód Reksia, psa Scooby Doo).

W naszym Ośrodku psim asystentem terapeuty jest Jazon – pies rasy Nowofundland, który na bieżąco doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach dla psich terapeutów.

Prowadząca: p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_270/dsc_0029.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_270/img_0025.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_270/img_0046.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_270/img_0047.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_270/img_0048.jpg