http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce

ZAPRASZAM UCZNIÓW  ORAZ  RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY

 

Godziny pracy :

Poniedziałek  12 - 18
Wtorek  8 - 14 WWRD
Środa  12 - 18
Czwartek  8 - 14
Piątek  9 - 15
       
  • Wyjaśniania trudności wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju i osobowości
  • Udzielania porad rodzicom i nauczycielom uczących się dzieci
  • Opracowania zaleceń dla rodziców i nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi różnorodne trudności
  • Konsultacji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia dla uczniów
  • Pomocy z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań agresywnych
  • Trudności w obrębie seksualności człowieka
  • Konsultacji terapeutycznych i psychokorekcyjnych  dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
  • Udzielania informacji i ukierunkowywania sposobu działania w sytuacjach kryzysowych, zarówno rodzinnych jak i osobistych

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy

 psycholog Oliwia Burdyńska-Bilmin