http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Przetargi ogłaszane przez SOSW > Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2021

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2021


Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postepowaniu
Kalendarz
sosw
20 luty 2021 14:08

Pobierz:
Pobierz
(73.63kB)