http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Przetargi ogłaszane przez SOSW > Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr 3/2021

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr 3/2021


Projekt umowy na dostawa i montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.
Kalendarz
sosw
24 wrzesień 2021 19:38

Pobierz:
Pobierz
(128.02kB)