http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Dokumenty Hala Sportowa > Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna


Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zgodzie na wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez osobę niepełnoletnią
Kalendarz
sosw
12 wrzesień 2016 20:14

Pobierz:
Pobierz
(335.91kB)