http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 października w godz. 1000 - 1130 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyła się impreza plenerowa pod hasłem "Jesienne Wariacje". W trakcie imprezy zaprezentowały się wszystkie klasy ze szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy...