http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: 11listopada_5.jpg

11.11.2011r. poczet sztandarowy z naszej placówki uczestniczyÅ‚ w miejskich obchodach ÅšwiÄ™ta NiepodlegÅ‚oÅ›ci. UroczystoÅ›ci rozpoczęły siÄ™ nabożeÅ„stwem w cerkwi pw. Å›w. Aleksandra Newskiego i mszÄ… Å›wiÄ™tÄ… w koÅ›ciele pw. Å›w. Antoniego Padewskiego w SokóÅ‚ce. NastÄ™pnie uczestnicy udali siÄ™ ulicami miasta pod pomnik MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego, gdzie odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość patriotyczna, upamiÄ™tniajÄ…ca 93 rocznicÄ™ odzyskania niepodlegÅ‚oÅ›ci przez PolskÄ™. ZdjÄ™cia.

WiÄ™cej zdjęć z miejskich obchodów Narodowego ÅšwiÄ™ta NiepodlegÅ‚oÅ›ci na stronie UrzÄ™du Miejskiego w SokóÅ‚ce.