http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_48/so3.jpg

Obchody święta naszej szkoły  rozpoczęły się dnia 13.06.2012 roku od apelu organizacyjnego, podczas którego pani Dyrektor Marta Tolko – Kuziuta przedstawiła społeczności Ośrodka przebieg uroczystości. Następnie wszyscy udali się na mszę świętą do pobliskiego kościoła. Po powrocie miał miejsce apel katyński przygotowany przez uczniów klasy I-III ZSZ pod kierunkiem pani Bożeny Mróz w ramach Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. To już 3 rok realizacji Programu przez nasz ośrodek. W parku przed frontowym wejściem został posadzony dąb poświęcony pamięci Zygmunta Biziuka - aspiranta Policji Państwowej.  Następnie delegacje uczniów z klasy I-III SPU i III GU złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem poświęconym patronowi naszej szkoły i tablicą korczakowską. Kolejny punkt obchodów Święta Ośrodka stanowiła projekcja filmu „Katyń”. Po przerwie obiadowej, w pełni sił uczniowie naszej szkoły przystąpili do zmagań w konkursie recytatorskim „Z Akademią Uśmiechu Ireny Conti Di Mauro”, którego organizatorkami były panie: Marta Kawrygo – Leonowicz, Grażyna Tymoszuk, Magdalena Słyż. W piękny sposób recytowali i czytali wiersze dobrze nam znanej poetki śp. Ireny Conti Di Mauro. Oto wyniki ich zmagań:

W kategorii SPU:

Wyróżnienie: Kamila Sawicka

W kategorii GU:

Wyróżnienie: Justyna Jurewicz

W kategorii SPL:

I miejsce: Adrian Gilewski

II miejsce: Martyna Krempa

III miejsce: Jarosław Stankiewicz

Wyróżnienie: Klaudia Czechowska, Anna Czarnomysa, Michał Matyskiel

W kategorii GL:

I miejsce: Iza Matyskiel

II miejsce: Szymon Pużuk

W kategorii ZSZ:

I miejsce: Krzysztof Możejko

II miejsce: Barbara Szczurko

III miejsce: Mateusz Matyskiel

W kategorii PdP:

I miejsce: Wojciech Anikiej

II miejsce: Marcin Stankiewicz

III miejsce: Małgorzata Wysocka

Wyróżnienie: Renata Furman, Monika Kieda, Monika Matel, Joanna Klimuszko

Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Po konkursowych zmaganiach przyszedł czas na apel poświęcony patronowi naszego ośrodka – Januszowi Korczakowi. Oprócz tego wszyscy zebrani w świetlicy szkolnej mogli podziwiać grę aktorską członków grupy teatralnej „Maska” w przedstawieniu o królu Maciusiu I. Opiekujące się grupą teatralną p. Beata Boguszewska i p. Małgorzata Hołownia – Iwanow wspierały naszych aktorów, którzy świetnie wcielili się w swoje role. Dowodem były gromkie brawa po przedstawieniu. Obchody pierwszego dnia święta ośrodka zakończyły się projekcją filmu A. Wajdy „Korczak”, w którym zostały przedstawione losy wielkiego społecznika i obrońcy praw dzieci. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na dzień drugi, w którym spotkamy się z naszymi rówieśnikami z innych placówek, aby bawić się wspólnie z nimi i mieszkańcami Sokółki na Wielkim Święcie Małego Człowieka. Zapraszamy do galerii.