http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20180503_113256.jpg3 maja 2018 r. poczet sztandarowy Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… p. Katarzyny Dylewskiej uczestniczyÅ‚ w obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła siÄ™ nabożeÅ„stwem w cerkwi pw. Aleksandra Newskiego w SokóÅ‚ce i mszÄ… Å›w. z udziaÅ‚em pocztów sztandarowych w Sanktuarium NajÅ›wiÄ™tszego Sakramentu przy KoÅ›ciele parafialnym pw. Å›w. Antoniego w SokóÅ‚ce. NastÄ™pnie ulicami miasta odbyÅ‚ siÄ™ przemarsz pod pomnik MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego w SokóÅ‚ce, gdzie odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość patriotyczna.

Katarzyna Dylewska

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20180503_114425.jpg