http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20180503_113256.jpg3 maja 2018 r. poczet sztandarowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce pod opieką p. Katarzyny Dylewskiej uczestniczył w obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w cerkwi pw. Aleksandra Newskiego w Sokółce i mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy Kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Sokółce. Następnie ulicami miasta odbył się przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna.

Katarzyna Dylewska

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20180503_114425.jpg