http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów w:

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Os. Zielone 1 A. Ogłoszenie do pobrania tutaj

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej, u. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a. Ogłoszenie do pobrania tutaj