/images/aktywna-tablica-2.jpg  /images/logo_starostwo.jpg  /images/logososw.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_669/img_20180522_120630.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym trwa realizacja programu Rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Nauczyciele wykorzystują TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie 5 godzin zajęć edukacyjnych w każdym tygodniu nauki. Nauczyciele i koordynatorki biorą udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Koordynatorki uczestniczą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Wzięły udział w lekcji otwartej w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce. Zorganizowały lekcje otwarte w Ośrodku z wykorzystaniem monitora i tablicy interaktywnej, zapraszając nauczycieli ze SP w Starej Kamionce oraz nauczycieli Ośrodka. 

Nauczyciele i koordynatorki dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami poprzez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk. Koordynatorka uczestniczy w ramach sieci w spotkaniach stacjonarnych w CEN w Białymstoku. Zdjęcia

Koordynatorki:

Grażyna Tymoszuk
Marta Kawrygo- Leonowicz