http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/20180516_114947.jpg16 maja 2018r. 5 wychowanków z naszej placówki uczestniczyło w Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych ph. „Z muzyką w Niepodległej Polsce” w Siemiatyczach. W atmosferze pełnej patriotyzmu, pięknych symboli i wzruszeń, na tle wspaniałej scenografii uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 2 utwory „Serce w plecaku” oraz „Jak długo na Wawelu”, a także otrzymali pamiątkowy grawerton oraz zasłużone upominki. Uwieńczeniem przeglądu było wniesienie biało-czerwonego tortu ze świetlnymi racami upamiętniającymi okrągłą 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Ten wyjątkowy dzień z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci.

Katarzyna Dylewska

http://www.soswsokolka.pl/images/20180516_115008.jpg