http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-rops.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/pfron_wersja_podstawowa_rgb-01.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_pcpr.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” informuje, że od 7 maja do 29 czerwca 2018 r. realizowany będzie projekt ph. Powiatowy Dzień Rodziny. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.