http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


http://www.soswsokolka.pl/images/logo_podlaskie.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_pcpr.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/pfron_wersja_podstawowa_rgb-01.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” informuje, że od 16 kwietnia do 25.06.2018 r. realizowany będzie projekt "Wielkie Święto Małego Człowieka" - Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, środków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.