http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_pika_nona.jpg

19.06.2012r. na boisku ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Zawodowych w SkóÅ‚ce odbyÅ‚ siÄ™ Szkolny Turniej PiÅ‚ki Nożnej. W rywalizacji wzięły udziaÅ‚ dwa zespoÅ‚y  skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z zawodników zrzeszonych w sekcji UKS Sokoliki: drużyna czerwonych i niebieskich. SÄ™dziÄ…  gÅ‚ównym byÅ‚ p. Łukasz Burak, sÄ™dziami liniowymi uczniowie klasy I ULOS: Patryk Murawski i RadosÅ‚aw Andrukiewicz.
Wysoka motywacja zawodników, doping kibiców oraz gra  z przestrzeganiem zasad fair-play doprowadziÅ‚a do wygranej drużyny czerwonych wynikiem 5:1  ZwyciÄ™ska  drużyna nagrodzona zostaÅ‚a  pucharem i gratulacjami.

Organizatorem turnieju była p. Dorota Kozaczyńska