http://www.soswsokolka.pl/images/zajecia_z_psychologiem.jpgW bieżącym roku szkolnym w naszym ośrodku zostały przeprowadzone przez psychologa następujące zajęcia grupowe:

  • Edukacja i profilaktyka uzależnień (listopad 2017)
  • Edukacja z zakresu przeciwdziałania autoagresji i agresji (grudzień 2017)
  • Edukacja z zakresu seksualności człowieka - współczesne zagrożenia (marzec 2018)
  • Trening umiejętności społecznych (kwiecień 2018)

Zajęciami grupowymi zostały objęte następujące klasy: 4-7 SPL, 2 GL, 1,2,3 PDP, 1,2,3 ZSZ. Uczniowi bardzo chętnie uczestniczą w oddziaływaniach grupowych. Udzielają się w proponowanych ćwiczeniach, są zainteresowani poruszana tematyką, są otwarci w dzieleniu się własnymi poglądami a często i doświadczeniami. Zajęcia mają na celu powiększenie wiedzy młodzieży, ukierunkowanie ich sposobu myślenia a także nabycie krytycznej postawy do współczesnych zagrożeń.

Prowadzący zajęcia

Oliwia Burdyńska- Bilmin – psycholog