http://www.soswsokolka.pl/images/tus.jpgW bieżącym roku szkolnym psycholog przeprowadziła zajęcia - Trening Umiejętności Społecznych. Zajęciami grupowymi byli objęci czterej uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Schemat zajęć był następujący: krótkie przedstawienie tematu zajęć, zilustrowanie
i umiejscowienie go w kontekście społecznym oraz praktyczne zastosowanie konkretnej umiejętności.

Tematyka zajęć obejmowała (przykładowe tematy):

  • Doskonalenie komunikacji
  • Moje prawa
  • Poczucie własnej wartości
  • Jak podejmować́ decyzje
  • Kształcenie umiejętności panowania nad własnymi negatywnymi emocjami
  • Nakaz- wybór
  • Jak unikać́ kłamstwa
  • Młodzież̇ a rodzice – jak funkcjonuje w rodzinie

Prowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie repertuaru zachowań społecznych i ich włączenie do codziennego sposobu funkcjonowania uczniów.

Prowadzący zajęcia

Oliwia Burdyńska- Bilmin – psycholog