http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_677/czyt2.jpg„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. W czasie jej trwania, od lutego do czerwca odbyło się 49 spotkań. Do udziału w nich zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które włączyły się do czytania młodszym kolegom.

Podczas zajęć wychowankowie mieli okazję zapoznać się z przygodami bohaterów książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej i Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Szczególne zainteresowanie młodszych wychowanków wzbudzały książki, które można było poznawać za pomocą zmysłu dotyku oraz wydające różne dźwięki. Do gustu przypadły dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliśmy się nauczyć na pamięć. Opowiadania i bajki pomagały w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijały dziecięcą wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane były techniki teatralne tj. gra głosem, mimiką oraz rekwizyty ilustrujące czytane treści. Akcja pomagała w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, a więc rozwijała zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, był to dla nich czas wyciszenia i relaksu. Czytanie wniosło do ich życia wiele pozytywnych emocji i było okazją do wspólnej zabawy. Zdjęcia

Katarzyna Bubieniec