http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_52/zdjecie0057_t2.jpg

20.06.2012r. o godz. 9.00 w ramach obchodów Święta Ośrodka  uczniowie oraz kadra SOSW uczestniczyli w nabożeństwie w prawosławnej cerkwi parafialnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Po nabożeństwie wszyscy udali się do pobliskiego Muzeum Ziemi Sokólskiej, gdzie mogli podziwiali zbiory muzealne, obrazujące kulturowe i wyznaniowe pamiątki z przeszłości Ziemi Sokólskiej.

Zdjęcia