http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_686/dsc_0670.jpg„Święty czas jest w owej chwili,

gdy się Jezus ku mnie chyli.

Gdy do uczty świętej siada,

wiem, że kocha mnie niezmiernie.

Chcę i ja go kochać wiernie”

Obchody święta naszej szkoły  rozpoczęły się dnia 06.06.2018 r. od apelu organizacyjnego, podczas którego pani Dyrektor Marta Tolko – Kuziuta przedstawiła całej społeczności przebieg uroczystości.

Tradycją Ośrodka jest coroczny udział we Mszy świętej w intencji całej społeczności w kościele p.w Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce. Tegoroczna Eucharystia pod przewodnictwem ks. Proboszcza Bogusława Urbana, oraz ks. Józefa Kuczyńskiego, która odbyła się w dniu 06.06.2018 r. miała niecodzienny charakter. W jej trakcie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Jeden z uczniów naszego Ośrodka : Mateusz po raz pierwszy przyjął Pana Jezusa do swojego serduszka.  

Po powrocie  zgodnie z tradycją  delegacja najmłodszych uczniów  złożyła kwiaty pod obeliskiem poświęconym Patronowi naszej placówki i Tablicą Korczakowską. Kolejny punkt obchodów Święta Ośrodka stanowił Apel Korczakowski poświęcony patronowi naszego Ośrodka ,przygotowany w formie ciekawej prezentacji multimedialnej dotyczącej praw dziecka ph. „Szanuj mnie, żebym nauczył się szanować innych”  pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

Kolejnym punktem dzisiejszego programu była nauka kroków jednego z polskich tańców narodowych- „Poloneza”, poprzedzona prezentacją multimedialną a następnie grupa uczniów dała pokaz tańca przygotowany pod kierunkiem p. Doroty Kozaczyńskiej i Lili Zajkowskiej. A później wszyscy uczniowie naszego Ośrodka uczyli się Poloneza.

Stałym punktem obchodów Święta Ośrodka jest organizowany corocznie szkolny konkurs recytatorski „Z Akademią Uśmiechu Ireny Conti Di Mauro”, który przygotowały panie: Marta Kawrygo – Leonowicz i Grażyna Tymoszuk. W konkursie wzięło udział 10 uczniów, z których każdy pięknie recytował wszystkim bardzo dobrze znane wiersze. Po wysłuchaniu wszystkich konkursowych interpretacji, jury w składzie p. E. Szomko, p. D. Kozłowska, p. M. Mróz wyłoniło laureatów:

I miejsce exaequo zajęli Kacper i Daniel

II miejsce zajął Dawid

III miejsce zajęła Grażyna

W nagrodę za trud włożony w przygotowania do konkursu uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami a pozostali uczestnicy: Mirek, Agnieszka, Mateusz, Artur, Sandra i Michał również otrzymali upominki za udział. Pani Dyrektor Ośrodka przygotowała uczniom biorącym udział w konkursie recytatorskim niespodziankę- wyjazd na wycieczkę do Warszawy i spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Obchody pierwszego dnia Święta Ośrodka zakończyły się projekcją filmu pt. „Krzyżacy”, skierowaną do młodszych uczniów. Starsi uczniowie z klas ZSZ, GL, SPL, GU, PdP chętnie obejrzeli film historyczny pt. „Generał Nil”. Prezentację filmów przygotowała p. Bożena Mróz.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na dzień drugi, w którym spotkamy się z naszymi rówieśnikami z innych placówek, aby bawić się wspólnie z nimi na Wielkim Święcie Małego Człowieka. Zdjęcia

Beata Boguszewska