http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_679/1.jpgNa przełomie kwietnia i maja 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce, dzięki realizacji projektu „Kompetentni i Wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, odbyło się między innymi 5 dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Dzięki indywidualnemu charakterowi zajęć praca z uczniem przyniosła wymierne efekty, a nauczyciel mógł całą uwagę poświęcić dostosowaniu treści i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.

Podjęcie działań w celu wyrównania dysproporcji z zakresu matematyki umożliwiło uczniom zapewnienie wyższej jakości kształcenia w zakresie wiedzy ogólnej oraz praktycznego przygotowania do zawodu. Uczniowie, jako przyszli pracownicy branży gastronomicznej wielokrotnie staną w obliczu rozwiązywania problemów opartych na racjonalnym działaniu, których podstawą są umiejętności matematyczne. Podczas realizowania programu zajęć wyrównawczych z matematyki największą uwagę zwrócono właśnie na praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności matematycznych, gromadzenie i przetwarzanie przez uczniów danych dotyczących podstawowych działań matematycznych na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych, z którymi uczniowie mają duże kłopoty. Przede wszystkim zaś zastosowanie wiedzy matematycznej do zadań związanych z nauczanym zawodem. Zdjęcia

Lila Zajkowska