http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane były przez pedagoga szkolnego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, uzupełniające działania szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego. Prowadzone były w oparciu o dostosowany do potrzeb uczniów program pt. „Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej – program Beaty Grzelak”.

W klasie 7spl oraz 2gl zrealizowano następujące tematy:

1. Wszyscy jesteśmy zdolni

2. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

3. Umiejętności a zawód

4. Moje umiejętności

5. Czym się interesuję?

6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa

8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu

9. Od elektryka do kierownika

10. Kompetencje na rynku pracy

Tematy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zrealizowane w klasie 1BI,2,3zsz:

1. Moje zdolności

2. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

3. Umiejętności a zawód

            Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu będą kontynuowane w klasie 7,8spl oraz 1,2BI w kolejnym roku szkolnym.

Pedagog szkolny

Elżbieta Januszko-Szymaniuk