http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_682/20180410_175918.jpg

Głównym celem zajęć wyrównawczych z chemii było rozbudzanie w uczniach ciekawości otaczającym światem substancji i przemian chemicznych – motywowanie uczniów do uczenia się chemii, kształcenie twórczej, aktywnej postawy wobec problemów chemicznych, tworzenie bodźców do dalszych doświadczeń i poszukiwań, rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego zdobywania wiedzy i umiejętności, oraz doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji i odmawiania zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Dzięki organizacji zajęć uczestnicy spędzili wolny czas w atrakcyjny i nietuzinkowy sposób i mieli okazję nabyć nowe doświadczenia. Dodatkowo wśród dzieci i młodzieży pobudzono odpowiednie nawyki efektywnego spędzania wolnego czasu, które w przyszłości przełożą się na ich wszechstronny rozwój i będzie wyróżniać ich w dorosłym życiu oraz sprawi, że będą czuli się wyjątkowi. Położono szczególny nacisk na aspekt wychowawczy, m.in. na umiejętność pracy w grupach i uczenie się przez współpracę. Rozwijano wszystkich kompetencje kluczowe, m.in. poprzez tworzenie warunków sprzyjających skutecznemu porozumiewaniu się i rozwijaniu przedsiębiorczości i łączenie treści różnych dziedzin nauki (przedmiotów). Zapoznano uczniów z kolejnymi metodami badania właściwości i identyfikacji substancji z wykorzystaniem substancji używanych w życiu codziennym, co przełożyło się na rozwój zainteresowania chemią jako nauką odgrywającą znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Zdjęcia

Anna Tokarzewska