http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_bezpieczne_wakacje.jpg

26.06.2012r. w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie z policjantami KKP Sokółka dotyczące bezpiecznych wakacji. Uczniowie dowiedzieli się jak reagować na niebezpieczeństwa, chronić  siebie i innych w czasie wypoczynku letniego. Policjanci opowiedzieli nam jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Omówili zasady bezpiecznego wypoczynku w lesie, nad wodą, w czasie wypoczynku na wsi oraz prac polowych. Przypomnieli o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Spotkanie zorganizowała p. Zuzanna Szarkowska –Czeczko.