http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_687/dsc_1176.jpgUroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

„Nadchodzą wakacje, mija roczek szkolny

Będę sobie hasał jak ten konik polny.

Gdy nadejdzie chwila, by do szkoły wrócić,

Uczynię to chętnie, bo się lubię uczyć!”

W dniu 22.06.2018 r. punktualnie o godz. 9.00 w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice oraz kadra pedagogiczna.

Nareszcie! Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy, gdy zabrzmiał szkolny dzwonek, uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2017/2018. Były świadectwa, dyplomy, kwiaty, podziękowania i łzy wzruszenia.

Zgromadzonych powitała pani Dyrektor - Marta Tolko-Kuziuta i pani Kierownik internatu- Beata Tur. Następnie pani Dyrektor Ośrodka odczytała listy i przemówienia okolicznościowe. Na uroczystości pojawiła się również reprezentantka Starostwa Powiatowego, p. Aneta Zubrzycka, która odczytała zebranym list od Starosty Sokólskiego - Piotra Rećko oraz w jego imieniu wręczyła ufundowane nagrody najbardziej wyróżniającym się uczniom: Damianowi z kl. II ZSZ, Agnieszce z kl. VI SPL oraz Karolinie z kl. III PDP. Również podczas uroczystości wychowawcy klas wręczyli świadectwa i nagrody książkowe uczniom kończącym etapy edukacyjne. Na forum nagrody i dyplomy od swoich wychowawców, za ukończenie I etapu edukacji otrzymały również nasze wspaniałe przedszkolaki z grupy „Jagódki”.

Kolejnym punktem było rozdanie przez wychowawców klas świadectw i nagród książkowych absolwentom kończącym w tym roku naszą szkołę. Uczniowie ci złożyli pamiątkowe podpisy w szkolnej kronice.

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w tym roku godnie reprezentowali postawę ucznia oraz osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem oraz gratulacje otrzymali: Agnieszka z kl. VI SPL, Damian z kl. II ZSZ. Wyjątkowa Nagroda Dyrektora SOSW trafiła w ręce uczennicy Krystyny z kl. III PDP, za aktywna postawę, niesienie pomocy słabszym i mniej sprawnym oraz wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Podczas uroczystości kończącej rok szkolny miało miejsce również podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Internatu. Aktywnie działający w niej wychowankowie otrzymali podziękowania i nagrody od opiekuna p. Z. Biernackiej. Również uczniowie reprezentujący placówkę podczas konkursów i występów muzycznych zostali nagrodzeni brawami. Prowadzące koło muzyczne p. Z. Biernacka i K. Dylewska przekazały nagrody i podziękowania uczniom: Martynie, Klaudii, Karolinie, Mateuszowi, Annie, Dominice za całoroczną pracę i udział w występach.

Po części oficjalnej nasi absolwenci i uczniowie kończący etapy edukacyjne złożyli uroczyste ślubowanie. Tegoroczną uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetniła część artystyczna w wykonaniu naszych absolwentów, przygotowana pod kierunkiem p. B. Mróz, M. Słyż i E. Margielewicz.

Miłą niespodziankę kończącym szkołę absolwentom, przygotowała uczennica Gabrysia, która na dzwonkach chromatycznych zagrała melodie „100 lat”.

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka p. Marta Tolko- Kuziuta życzyła wszystkim uczniom słonecznych i pełnych wrażeń wakacji, wielu podróży, bezpiecznych przygód, odpoczynku oraz dużo dobrej zabawy.

Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać wyczekiwane świadectwa. Zdjęcia

Żegnaj Szkoło - Witajcie Wakacje !

Beata Boguszewska