http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami" w Sokółce informuje, że w SOSW organizowane są półkolonie dla podopiecznych Stowarzyszenia w ramach realizacji projektów:

Czas na przygodę" -  realizacja od 25.06.18r. do 6.07.2018r

"Wakacje z rehabilitacją" - realizacja od 11.06.2018r. do 16.07.2018r.

http://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie-1.jpg