http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_689/kraniany_3.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce trwają półkolonie letnie, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Uczestniczy w nich grupa 21 podopiecznych stowarzyszenia.

W ramach wakacyjnego wypoczynku dzieci miały możliwość uczestnictwa w dwóch rekreacyjno-rehabilitacyjnych wyjazdach do Gospodarstwa Agroturystycznego - Stadniny Koni w Kraśnianach w dn. 27.06.2018r. i 4.07.2018r. Celem wyjazdów było: wykorzystanie hipoterapii do korygowania postawy ciała, usprawnianie ruchowe i intelektualne podopiecznych, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w schemacie ciała, poczucia rytmu w trakcie jazdy konnej, rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, budowanie właściwych postaw: koleżeństwa i pomocy innym.

Nasza grupa została bardzo ciepło przyjęta przez gospodarzy stadniny, którzy specjalnie dla nas przygotowali niesamowite atrakcje. Dzieci zostały oprowadzone po gospodarstwie i stadninie, zapoznane z przebywającymi tam zwierzętami, które można było głaskać i przytulać. Każdy uczestnik miał możliwość bliskiego kontaktu z koniem w formie przejażdżki pod czujnym okiem instruktorów. Również dzieci dowiedziały się, że z imieniem każdego konia wiąże się jakaś ciekawa lub zabawna historia. Prawdziwą niespodzianką były: przygotowane warsztaty cyrkowe, w których wszyscy z niezwykłym entuzjazmem i ciekawością wzięli udział oraz wiele zabaw i gier integracyjnych. Dzieci miały możliwość nauki trudnej sztuki chodzenia po linie oraz żonglerki piłeczkami, talerzykami czy maczugami. Mogły spróbować swych sił w chodzeniu na szczudłach czy w zabawach z diabolo. Miłym integracyjnym akcentem było wspólne ognisko z pysznymi kiełbaskami, przy którym nie zabrakło rozmów oraz wymiany koleżeńskich wrażeń i doświadczeń. Zajęciom w stadninie towarzyszyły niezwykłe emocje i radość uczestników, które po powrocie do Sokółki jeszcze długo im towarzyszyły. Zdjęcia

Beata Boguszewska

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”