http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/ogoszenie-logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/20180706_141433.jpgDzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w ramach półkolonii letnich organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” uczestniczyły w grupowych i indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Zajęcia i warsztaty obejmowały różnorodną tematykę i były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, posiadającą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W dniach 29.06.2018-06.07.2018r. odbyły się zajęcia terapeutyczne z zakresu:

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_693/20180702_130920_t2.jpgIntegracja sensoryczna, w której uczestniczyło indywidualnie troje podopiecznych. Zajęcia miały na celu poprawę samooceny i wiary w siebie, poprawę koordynacji, równowagi oraz motoryki dużej i małej. Udział w tego typu zajęciach zwiększa zaangażowanie dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań, poprawia koncentrację i skuteczność wykonywanych poleceń, zmniejsza wrażliwość dotykową oraz objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Bożena Rećko

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_695/20180625_132616_t2.jpgZajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata, które zorganizowane były podopiecznym w formie grupowej. Zajęcia miały na celu: oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, lepsze rozumienie otoczenia, motywowanie do podejmowania aktywności, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu, wywoływanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa, rozwijanie  wrażliwości słuchowej, a także usprawniania wszystkich zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu, wzroku. Zajęcia odbyły się w Sali Doświadczania Świata z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu: kolumny bulgoczącej,  kolumny z piórkami, kurtyny światłowodów, łóżka wodnego, emitera zapachów, lampy świetlnej i błyskowej, czarodziejskiej kuli, szachownicy z kontrastowymi kolorami, podestu wibracyjno – dźwiękowego. Wiele doznań zmysłowych przeżyli podopieczni podczas zabaw z włączonym światłem ultrafioletowym, kiedy samodzielnie wykonywali kule z papieru, włączali świecące zwierzątka, rozpoznawali i utrwalali kolory i kształty czy chodzili po fakturowej ścieżce. Wiele radości przyniosły uczestnikom zabawy fakturowymi kwadratami i obrazkami, sensorycznymi misiami i piłeczkami.

Podczas zajęć podopieczni usprawnili umiejętności komunikacyjne, poddali się stymulacji zmysłów, reagowali na określone bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, zapachowe, czerpali radość z uczestnictwa w zabawach, dotykali, chwytali podawane przedmioty,  manipulowali nimi, współdziałali z nauczycielem i w grupie, koncentrowali uwagę na dostarczanych bodźcach wzrokowych, słuchowych, dotykowych i węchowych, doskonalili  sprawność manualną, usprawniali motorykę dużą, chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Marta Kulmaczewska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_697/20180702_130640.jpgRehabilitacja ruchowa, która oprócz tradycyjnej formy prowadzona była w Sali do hydromasażu. Celem tych zajęć była aktywizacja ruchowa narządu ruchu w środowisku wodnym, podniesienie sprawności ogólnej oraz kształcenie umiejętności samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, posługiwanie się suszarką, przestrzeganie zasad higieny osobistej. Podopieczni mieli za zadanie wyjmowane przedmiotów z wody według koloru, kształtu, za pomocą wiaderka lub sitka, obserwowali zachowanie się przedmiotów w środowisku wodnym. Podejmowali próby łapania bąbelków ćwicząc przy tym koordynację wzrokowo-ruchową. Znalazł się także czas na „błogie lenistwo” i relaks podczas hydromasażu. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Zajęcia rewalidacyjne w zakresie Terapii EEG Biofeedback, gdzie podczas treningów wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiła, że nabywanie kolejnych umiejętności stało się dla uczestników półkolonii ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu dzieci uczyły się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania własnego organizmu, aktywizowały pracę mózgu, ćwiczyły umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Zajęcia prowadziła p. Beata Mozolewska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_690/zdjcie0272_t2.jpgZajęcia rozwijające kreatywność w zakresie muzyki, prowadzone dla podopiecznych miały na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych, kształcenia rytmu, koordynacji słuchowo – ruchowej, redukowanie napięć, opanowanie emocji, mobilizowanie do koncentracji uwagi. Te spotkania były doskonałą okazją aby pobawić się rytmem, pograć wspólnie na bębnach i spędzić czas z innymi podczas zabaw z dźwiękami instrumentów perkusyjnych. Była to podróż po świecie i zwiedzanie nowych przestrzeni rytmicznych i muzycznych. Dzieci i młodzież poznawały podstawy techniki gry na bębnach djembe, conga, cajon oraz tradycyjne rytmy Afryki, Kuby, Brazylii. Wspólne muzykowanie dawało uczestnikom wiele radości i poczucie satysfakcji z tworzenia. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Zyta Biernacka

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_691/20180628_094417.jpgZajęcia rozwijające kreatywność w zakresie plastyki, miały na celu pobudzanie aktywności i wyobraźni podopiecznych, a także odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień. Zajęcia sprzyjały ośmielaniu dzieci i młodzieży do podejmowania swobodnej twórczości, wdrażania własnych pomysłów i fantazji.

Wprowadzeniem do tematu plastycznego była wizualizacja do nagrania dźwiękowego, wspieranego opowiadaniem prowadzącego. Podopieczni z opaskami na oczach słuchali szumu fal, odgłosów ptaków oraz wyobrażali sobie letni dzień na plaży. Z nieskrywaną ochotą opowiadali co „widzą”, robią, jaka jest pogoda, jakie emocje im towarzyszą. Z zaangażowaniem łączyli barwy i tworzyli własne interpretacje tematu. W efekcie powstały piękne, wielobarwne prace w letnim klimacie, które zostały wyeksponowane na wystawie w holu ośrodka. Będzie je można oglądać do końca lipca w SOSW. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Ewa Wińska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_692/20180702_091949_t2.jpgZajęcia rozwijające kreatywność w zakresie ceramiki oprócz celu głównego, jakim było  przygotowanie przez podopiecznych pamiątki z kolonii, miały też za zadanie przełamywanie barier podopiecznych w zetknięciu z nietypowym tworzywem. Prawie wszyscy podopieczni wykazali na początku postawę zachowania dystansu, niechęć do tzw. ubrudzenia się. Obserwacja reakcji dzieci w trakcie postępującej pracy wykazała, że w miarę upływu czasu dzieci otwierały się na możliwości przekształcalnego tworzywa jakim jest glina, odkrywały coraz więcej własnych możliwości w zetknięciu z materiałem, zapominały o otoczeniu i poddawały się swobodnej ekspresji twórczej. Postawa dystansu została zastąpiona postawą zaangażowania i aktywności. Stopniowo z bezkształtnej masy powstawały własnoręcznie uformowane przez podopiecznych pamiątki z wakacji – medaliony i amulety. Zajęcia oprócz rozwijania zdolności manualnych i wyobraźni, były świetna okazją do przełamywania własnych ograniczeń, sprzyjało to uwalnianiu emocji i odreagowywaniu stresu poprzez proces twórczy. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Ewa Wińska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_694/20180703_111105_t2.jpgZajęcia Sensoplastyki, oparte na pracy z ekologicznych i biodegradowalnych materiałów plastycznych, które przygotowuje się z łatwo dostępnych artykułów spożywczych. Dzięki czemu  materiały są w pełni bezpieczne. Celem zajęć było poszukiwanie porozumienia z dzieckiem poprzez wszystkie zmysły, a także rozwój osobowości, usprawniania ruchowego, usprawniania manualnego, rozwijania świadomości własnego ciała. Był to wyjątkowy, pełen radości czas, w którym uczestnicy rozwijali swoją pomysłowość i wyobraźnię poprzez działania na otwartej przestrzeni. Podopieczni półkolonii obserwowali jak suchy i sypki produkt zmienia się  w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Słuchali reakcji łączenia się ze sobą niektórych produktów. Wąchali pachnące masy, a także mieli możliwość dotykania i chodzenia po różnych fakturach stworzonych przez nich mas. Wszystkie działania uczestnicy półkolonii wykonywali z ogromnym zaangażowaniem, były kolorową, fajną zabawą, a radość i emocje jakich doświadczały na zajęciach sprawiły, że byli szczęśliwymi dziećmi! Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Katarzyna Dylewska

Whttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_696/zdjcie0331_t2.jpgarsztaty kulinarne, podczas których podopieczni skoncentrowali się na warzywach, owocach - produktach witaminowych, jogurtach - produktach białkowych i makaronie – produktach zbożowych, określając ich rolę w żywieniu człowieka, umiejscawiając je w piramidzie żywieniowej i sporządzając różnorodne potrawy i napoje. Podczas pracy wychowankowie zwracali uwagę na zachowanie zasad bhp, porządek na stanowisku pracy, higienę produkcji. Poprawnie wyeksponowali wyroby gotowe, dobierając odpowiednie naczynia oraz kulturalnie spożyli przygotowane przez siebie potrawy i napoje. A były to: surówka zielona , surówka z kapusty pekińskiej, sałatka z makaronem, koktaile owocowe z wykorzystaniem owoców południowych i jagodowych, miodu, jogurtu.

Wszystkim uczestnikom bardzo smakowało to co przygotowali. Była to prawdziwa „bomba witaminowa”.  Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci owoców i warzyw. Zdjęcia

Zajęcia prowadziła p. Bożena Mróz