http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_701/rozpoczecie-roku-szl015.jpg„…Witaj nam szkoÅ‚o radosna,

grajÄ…ca dzwonkiem co rano!

Dzień dobry, szkoło wesoła.

Lesie i Å‚Ä…ko- dobranoc.”

Uroczyste rozpoczÄ™cie roku szkolnego to szczególny dzieÅ„, który na dÅ‚ugo zapada w pamiÄ™ci każdego ucznia, to powrót do szkolnej rzeczywistoÅ›ci i obowiÄ…zków po wakacjach.

W dniu 3.09.2018 r. o godz. 9.00 po wakacyjnej przerwie w SOSW im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce zabrzmiaÅ‚ pierwszy dzwonek. W uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019 wziÄ™li udziaÅ‚ wychowankowie, rodzice, kadra pedagogiczna i obsÅ‚ugowa. GoÅ›ciem honorowym uroczystoÅ›ci byÅ‚a przedstawicielka wÅ‚adz Powiatu Sokólskiego - p. Anetta Zubrzycka- Kierownik Referatu OÅ›wiaty Starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce, która odczytaÅ‚a przemówienie Starosty Sokólskiego p. Piotra Rećko skierowane do uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników OÅ›rodka.

Kierownik Internatu - p. Beata Tur odczytała zebranym list okolicznościowy Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej na nowy rok szkolny.

CaÅ‚a spoÅ‚eczność OÅ›rodka uroczyÅ›cie powitaÅ‚a nowych uczniów klas PdP: JoannÄ™, EwÄ™ oraz Kacpra, którzy doÅ‚Ä…czyli do nas w nowym roku szkolnym. Uczniowie ci, zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie.

Nasza placówka w nowy rok szkolny weszÅ‚a z nowym dyrektorem- p. ElżbietÄ… Szomko, która zostaÅ‚a gorÄ…co powitana przez caÅ‚Ä… spoÅ‚eczność. PoprzedniÄ… p. Dyrektor MartÄ™, Tolko- KuziutÄ™ , która peÅ‚niÅ‚a tÄ™ funkcjÄ™ przez 15 lat, uroczyÅ›cie pożegnali wychowankowie, ich rodzice, nauczyciele oraz caÅ‚a kadra obsÅ‚ugowa.

Po zakoÅ„czonej części oficjalnej wychowankowie, rodzice wraz z wychowawcami udali siÄ™ do klas. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które pochodzÄ… ze strony Starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce.