http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_699/img_20180910_114147a.jpgNarodowe Czytanie to polska akcja spoÅ‚eczna, która zostaÅ‚a zapoczÄ…tkowana w roku 2012 czytaniem „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Uczniowie naszego OÅ›rodka po raz piÄ…ty aktywnie wÅ‚Ä…czyli siÄ™ do tej ogólnopolskiej akcji. Celem inicjatywy jest popularyzowanie czytelnictwa wÅ›ród mÅ‚odzieży, dbaÅ‚ość o jÄ™zyk ojczysty, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, zachÄ™canie do czytania książek i wspólnego spÄ™dzania czasu. Wielkie dzieÅ‚a literackie sÄ… częściÄ… naszego dziedzictwa narodowego. DziÄ™ki nim poznajemy kulturÄ™ i tradycje naszego kraju. LekturÄ… tegorocznej edycji byÅ‚o „PrzedwioÅ›nie” Stefana Å»eromskiego.

W poniedziaÅ‚kowy poranek, 10.09.2018 r., w Å›wietlicy SOSW zgromadziÅ‚a siÄ™ caÅ‚a spoÅ‚eczność naszego oÅ›rodka, by wysÅ‚uchać fragmentów tegorocznej lektury w wykonaniu uczniów i nauczycieli wcielajÄ…cych siÄ™ w bohaterów powieÅ›ci. RozpoczÄ™liÅ›my od przytoczenia listu od pana Prezydenta Pana Andrzeja Dudy, w którym przypomina ideÄ™ Narodowego Czytania. PoznaliÅ›my także życiorys Stefana Å»eromskiego i jego twórczość oraz historiÄ™ powstania „PrzedwioÅ›nia”. ObejrzeliÅ›my też fragment ekranizacji powieÅ›ci.

„PrzedwioÅ›nie” to ostatnia powieść Stefana Å»eromskiego, która zostaÅ‚a opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonaÅ‚ w niej bilansu pierwszych lat niepodlegÅ‚oÅ›ci Polski, zwracajÄ…c uwagÄ™ na entuzjazm, chęć odbudowy paÅ„stwa, ale także na bÅ‚Ä™dy i zaniechania.

Wszyscy obecni otrzymali odbicie pamiÄ…tkowej pieczÄ™ci, którÄ… specjalnie na to wydarzenie otrzymaliÅ›my z Kancelarii Prezydenta Pana Andrzeja Dudy oraz przygotowane na tÄ™ uroczystość nalepki z logo Narodowego Czytania.

Akcję Narodowego Czytania w naszym Ośrodku przygotowały panie: Katarzyna Zalewska - nauczyciel języka polskiego oraz Agnieszka Ambrożko - bibliotekarka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć