http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o projekcie

http://www.soswsokolka.pl/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osob Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” informuje, że od 17.09.2018 do 12.11.2018 rusza projekt „Na zawsze Niepodległa”.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

W związku z tym Stowarzyszenie Pod Skrzydłami ogłasza nabór 25-osobowej grupy podopiecznych Stowarzyszenia. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.