Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 5 dni wolnych wyznaczonych uczniom w terminach:

02.11.2018

07.01.2019

29.04.2019

30.04.2019

02.05.2019

Dni wolne "dyrektorskie" nie obowiązują w przedszkolu.

Dni wolne "dyrektorskie" nie dotyczą zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Ustalono z Radą Pedagogiczną w dniu 3.09.2018r.