http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_702/20180919_172145.jpgSprzątanie Świata 2018 w internacie ośrodka przebiegało pod hasłem ,,Akcja Segregacja 2 x więcej 2 x czyściej”. Społeczność internatu od wielu już lat aktywnie uczestniczy w tych działaniach. Spotkanie rozpoczęliśmy 19 września o godzinie 16 od warsztatów ekologicznych, na których przypomnieliśmy zasady segregacji odpadów. Członkowie zajęć manualnych ,,Coś z niczego” zaprezentowali umiejętności wykonania papierowej wikliny. Każdy uczestnik warsztatów miał okazję wspaniałej zabawy twórczej z kartką papieru i papierową wikliną wykonaną z materiałów recyklingowych. Nasza wyobraźnia może czynić cuda nawet z tak skromnych pomocy.

Dalsze działania Akcji przeprowadziliśmy na terenie boiska sąsiadującej szkoły. Jest to miejsce rekreacji, z którego często korzystamy. Tam jednak także znaleźliśmy wiele pozostawionych śmieci.

Podsumowaniem całej akcji było wspólne ognisko integracyjne, na którym uroczyście powitaliśmy wychowanków, którzy dołączyli do naszej społeczności w tym roku szkolnym.

Zapał do pracy naszych wychowanków jest zawsze godny pochwały! Nasz apel do wszystkich ludzi- segregujmy i sprzątajmy zawsze najpierw po sobie. Zdjęcia

Opracowała:
Katarzyna Bubieniec