http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_707/20181005_093626_t2.jpgObchody stulecia odzyskania przez PolskÄ™ niepodlegÅ‚oÅ›ci to doskonaÅ‚a okazja do propagowania wÅ›ród mÅ‚odych ludzi wartoÅ›ci patriotycznych, dlatego w dniu 05.10.2018 najmÅ‚odsi przedstawiciele naszej szkoÅ‚y oraz przedszkolaki godnie reprezentowaÅ‚y placówkÄ™ na Sztafecie NiepodlegÅ‚oÅ›ci zorganizowanej w Przedszkolu Nr 3 w SokóÅ‚ce. Dzieci, dopingowane przez wszystkich zgromadzonych, dzielnie pokonaÅ‚y przygotowanÄ… trasÄ™ i z uÅ›miechem na twarzach dotarÅ‚y do mety. CzekaÅ‚y tam na nich pamiÄ…tkowe medale i puchar. Równie radosna atmosfera towarzyszyÅ‚a uczniom także podczas korzystania z nowego placu zabaw, oraz spotkania z animatorem i rówieÅ›nikami z zaprzyjaźnionych placówek. ByÅ‚a to doskonaÅ‚a lekcja patriotyzmu i okazja do integracji ze Å›rodowiskiem lokalnym. ZdjÄ™cia

Dzieciom towarzyszyła Pani Dyrektor Elżbieta Szomko, oraz wychowawczynie: Dorota Kozłowska i Agata Gieniusz.