http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_709/20181015_171638.jpgW dniu 15.10.2018 r. w internacie SOSW w Sokółce odbyły się „Otrzęsiny”.
Nowoprzybyłe „koty” musiały wykazać się odwagą, wytrwałością, mądrością i sprytem, by móc należeć do internackiej braci. Przez trudy przechodziły z tabliczkami na szyi, z napisami kocich imion. Sprawdzane były kocie umiejętności w śpiewie, w jedzeniu i piciu, w malowaniu, sprzątaniu. „Koty” zostały odpytane z wiedzy o internacie. Po zaliczeniu wszystkich zadań, nowoprzybyli złożyli wobec internackiej społeczności uroczyste przyrzeczenie:

„My pierwszaki morowe

Przyrzekamy na swoja głowę,

Zawsze internat polerować

I codziennie pokoje szorować.

Jeść wątróbkę i nie grymasić!

Do nikogo się nie kwasić.

Wszystkich dookoła szanować.

Gdy trzeba skarpety swoje cerować.

Myć się codziennie, żeby szczotkować!

Żeby tu brudu nie produkować !

Przestrzegać regulaminu internackiego,

I słuchać wychowawcy kochanego!”

Po tym ważnym fakcie koty mogły pozbyć się kocich imion i okazały się pełnoprawnymi wychowankami internatu.

Uwieńczeniem tego niezwykłego wieczoru była dyskoteka. Zdjęcia

Zyta Biernacka

Katarzyna Dylewska