http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_711/20181010_181106.jpgW dn. 10.10.2018r. w ramach działań projektu ph. „Na zawsze Niepodległa” odbyły się zajęcia plastyczne związane z przygotowaniem prac poświęconych pięknu naszej Ojczyzny. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

W zajęciach poprowadzonych przez nauczycielkę z SOSW p. Ewę Wińską, wzięła udział grupa 25 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” uczestniczących w realizacji projektu, przy wsparciu wolontariuszy.

Twórczość plastyczną poprzedziła prezentacja filmowa poświęcona historii naszego kraju, ciekawym zabytkom i zakątkom Polski, która stała się inspiracją do tworzenia prac plastycznych. Dzieci różnorodnymi technikami plastycznymi tworzyły prace na szkolny konkurs plastyczny ph. „Polska moja Ojczyzna”, ogłoszony w ramach projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”

Zajęcia plastyczne przyczyniły się nie tylko do kształtowania postaw patriotycznych naszych podopiecznych ale również do promowania idei patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Ich celem było również rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, budzenie miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskich symboli narodowych. Zdjęcia

Kolejne patriotyczne działania plastyczne już niebawem!

Beata Boguszewska