http://www.soswsokolka.pl/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_710/20181008_190510.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce w okresie od 17.09.2018r. rozpoczęła się realizacja projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”. Projekt realizowany będzie do 12.11.2018r.
Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Projekt „Na zawsze Niepodległa” opracowany został przez grupę nieformalną, której patronem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, a odbiorcami podopieczni stowarzyszenia.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w ramach działań projektowych w dn. 08.10.2018 r. odbyło się spotkanie historyczne, w którym wzięło udział 25 uczestników - podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” oraz zaproszeni goście - p. Krzysztof Promiński , p. Krzysztof Oszer oraz p. Tomasz Tomaszycki członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej i p. Piotr Augustynowicz - przedstawiciel Związku Piłsudczyków Oddział Podlaski.

Podczas prelekcji oraz prezentacji multimedialnej przedstawionej przez zaproszonych gości podopieczni stowarzyszenia poznawali historię Polski szczególnie z okresu upadku Rzeczypospolitej i odzyskania Niepodległości, zapoznali się z sylwetką Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz najważniejszymi postaciami i wydarzeniami historycznymi związanymi z tamtym okresem.

Dzieci mogły również obejrzeć zgromadzoną kolekcję militariów, w tym dawnej broni palnej, wysłuchały historii z nią związanej, oraz wzięły udział w pokazie umiejętności strzelniczych.

Spotkanie z historią przyczyniło się do rozbudzenia u uczestników zainteresowania przeszłością swojego kraju i wartościami patriotycznymi, do rozwijania indywidualnych zainteresowań historycznych, rozbudzania ciekawości poznawczej oraz kształtowania aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości patriotycznych. Zdjęcia

Kolejne wyzwania i działania projektowe przed nami!

Beata Boguszewska