http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas.

Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas...

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_55/dsc06838.jpg

… ale 27 czerwca 2012 roku jeszcze wszyscy razem spotkaliÅ›my siÄ™ na dyskotece. ZostaÅ‚a ona zorganizowana na pożegnanie uczniów koÅ„czÄ…cych naukÄ™ w poszczególnych szkoÅ‚ach:
- Szkole Podstawowej
- Gimnazjum
- Szkole PrzysposabiajÄ…cej do Pracy.

Do taÅ„ca grali zaprzyjaźnieni z oÅ›rodkiem czÅ‚onkowie zespoÅ‚ów muzycznych: SONEL, SOLAR i MEGAM. Zabawa byÅ‚a przednia, wszyscy wesoÅ‚o siÄ™ bawili. Na zmÄ™czonych taÅ„cem absolwentów czekaÅ‚ w sali poczÄ™stunek przygotowany przez niezawodnych rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 

 Rodzicom oraz wychowawcom skÅ‚adamy serdeczne podziÄ™kowania