http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_713/20181024_190514.jpgW dn. 24 i 25.10.2018r. w ramach działań projektu ph. „Na zawsze Niepodległa” odbyły się kolejne zajęcia plastyczne. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

24.10.2018r. zajęcia poświecone były tematyce kokardy narodowej, która przez swoje podobieństwo często nazywana jest „kotylionem”. Ta biało-czerwona ozdoba w kształcie rozety noszona jest na piersi, jako symbol patriotyczny. Uczniowie dowiedzieli się jak zmieniał się wygląd kokardy narodowej przez lata, jaka jest jej prawidłowa kolorystyka oraz w jakich okolicznościach dawniej noszono kokardy państwowe (narodowe). W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczestnicy projektu wykonywali kokardę narodową. W pracy wykorzystali kolorowy papier oraz białą i czerwoną włóczkę, którą wyplatali w kształt rozety. Zastosowane techniki oprócz ciekawego efektu końcowego, sprzyjały rozwojowi sprawności manualnej, wymagały skupienia oraz koncentracji uwagi.

Powstałe prace zostaną wykorzystane w czasie powiatowych obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę – będą zdobiły piersi uczestników patriotycznej uroczystości zorganizowanej w Sokółce.

W zajęciach poprowadzonych przez członków stowarzyszenia i czterech dzielnych wolontariuszy wzięła udział grupa 25 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” uczestniczących w realizacji projektu.

25.10.2018r. podopieczni kolorowali powstałe na pierwszych zajęciach szkice. W trakcie pracy twórczej powstawały małe arcydzieła przedstawiające naszą Ojczyznę, symbole narodowe, zabytki oraz miejsca bliskie sercom podopiecznych. Wszystkie prace wezmą udział w konkursie pt. „Polska moja Ojczyzna” ogłoszonym w SOSW w ramach realizowanego projektu.

Celem wszystkich zajęć plastycznych było poszerzanie wiedzy uczestników na temat naszego kraju, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, szacunku do symboli narodowych, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Zdjęcia

Ewa Wińska