http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_718/pa300018.jpg

W ramach projektu ph „Na zawsze NiepodlegÅ‚a” realizowanego w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce w okresie od 17.09. do 12.11.2018r. rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ cykl zajęć muzycznych i teatralnych, w których bierze udziaÅ‚ 25 uczestników.

Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie lokalnie” dofinansowanego ze Å›rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu sÄ…: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Podopieczni chÄ™tnie przystÄ…pili do proponowanych dziaÅ‚aÅ„ artystycznych o tematyce patriotycznej, których podsumowaniem ma być wspólnie przygotowany montaż sÅ‚owno- muzyczny pt. „GaÅ‚Ä…zka rozmarynu”, który zostanie zaprezentowany podczas uroczystej wieczornicy, przed spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… OÅ›rodka oraz zaproszonymi gośćmi.

Podczas wspólnych spotkaÅ„ pod okiem prowadzÄ…cych uczestnicy pilnie uczÄ… siÄ™ sÅ‚ów i melodii znanych pieÅ›ni patriotycznych oraz wcielajÄ… siÄ™ w role bohaterów inscenizacji. Wspólnie projektujÄ… i wykonujÄ… scenografiÄ™ do przedstawienia oraz przygotowujÄ… stroje.

ZajÄ™cia teatralne i muzyczne o tematyce patriotycznej przyczyniajÄ… siÄ™ do kultywowania tradycji obchodzenia ważnych Å›wiÄ…t paÅ„stwowych – ÅšwiÄ™to Odzyskania NiepodlegÅ‚oÅ›ci przez PolskÄ™ i popularyzacji twórczoÅ›ci muzyczno – literackiej o tematyce patriotycznej. W ten sposób jest ksztaÅ‚towana Å›wiadomość narodowa i postawa patriotyczna mÅ‚odego pokolenia. ZajÄ™cia upowszechniaÅ‚y wiedzÄ™ o historii paÅ„stwa polskiego, sprzyjaÅ‚y integracji uczestników. ZdjÄ™cia

KoÅ„cowy efekt naszych wspólnych dziaÅ‚aÅ„ teatralno – muzycznych już niebawem!

 Beata Boguszewska