http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_718/pa300018.jpg

W ramach projektu ph „Na zawsze Niepodległa” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce w okresie od 17.09. do 12.11.2018r. rozpoczął się cykl zajęć muzycznych i teatralnych, w których bierze udział 25 uczestników.

Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Podopieczni chętnie przystąpili do proponowanych działań artystycznych o tematyce patriotycznej, których podsumowaniem ma być wspólnie przygotowany montaż słowno- muzyczny pt. „Gałązka rozmarynu”, który zostanie zaprezentowany podczas uroczystej wieczornicy, przed społecznością Ośrodka oraz zaproszonymi gośćmi.

Podczas wspólnych spotkań pod okiem prowadzących uczestnicy pilnie uczą się słów i melodii znanych pieśni patriotycznych oraz wcielają się w role bohaterów inscenizacji. Wspólnie projektują i wykonują scenografię do przedstawienia oraz przygotowują stroje.

Zajęcia teatralne i muzyczne o tematyce patriotycznej przyczyniają się do kultywowania tradycji obchodzenia ważnych świąt państwowych – Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę i popularyzacji twórczości muzyczno – literackiej o tematyce patriotycznej. W ten sposób jest kształtowana świadomość narodowa i postawa patriotyczna młodego pokolenia. Zajęcia upowszechniały wiedzę o historii państwa polskiego, sprzyjały integracji uczestników. Zdjęcia

Końcowy efekt naszych wspólnych działań teatralno – muzycznych już niebawem!

 Beata Boguszewska