http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_57/dsc07004.jpg

29.06.2012r. o godzinie 9.00 uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy naszej szkoły wzięli udział w apelu, aby w sposób uroczysty zakończyć rok szkolny 2011/2012. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i Flagowego nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor mgr Marta Tolko – Kuziuta powitała serdecznie wszystkich zebranych.
W następnej kolejności zostały odczytane przez panią dyrektor i panią kierownik internatu mgr Beatę Tur listy od Ministra Edukacji Narodowej, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Rzecznika Praw Dziecka skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Najlepszym uczniom oraz absolwentom zostały wręczone świadectwa i pamiątkowe nagrody. Każdy z uczniów kończących szkołę dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej. Ponadto uczeń Wojciech Anikiej został nagrodzony pucharem i dyplomem za stuprocentową frekwencję w ciągu trzyletniej nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Za sumienne wywiązywanie się z obowiązków wolontariusza dyplomy otrzymali: Justyna Czaplicka i Leszek Płoński.
Następnie uczniowie kończący szkołę złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Ośrodka. Wszystkich zebranych w dobry wakacyjny nastrój wprawił program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej. Każdy z nauczycieli, wychowawców oraz pracowników szkoły został obdarowany medalem.
Nie mogło zabraknąć również słów podziękowań skierowanych do pani dyrektor oraz nauczycieli. Po spotkaniu z wychowawcami w klasach przyszedł czas na upragnione…

Cool W A K A C J E ... Cool

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć