/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_725/20181108_163743.jpgW dniu 8 listopada 2018 roku w godzinach popołudniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sokółce podczas uroczystej wieczornicy patriotycznej odbyło się podsumowanie projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”. Inicjatywa była realizowana w ramach Programu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są Fundacja Okno Na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Projekt „Na zawsze Niepodległa” realizowany był przez grupę nieformalną, której patronem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”, we współpracy ze Starostą Sokólskim, Stowarzyszeniem Historycznym im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej,
i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Wieczornica patriotyczna zorganizowana została z okazji 100-nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczestnicy projektu jako efekt wspólnych działań teatralno- muzycznych przygotowali i zaprezentowali przed społecznością Ośrodka i zaproszonymi gośćmi montaż słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej pt. „Gałązka rozmarynu”.

Uczestnikami wieczornicy byli wychowankowie ośrodka – podopieczni stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, dyrektor ośrodka - Pani Elżbieta Szomko, rodzice i nauczyciele.

Podczas wieczornicy zostały ogłoszone również wyniki organizowanego konkursu plastycznego ph. „Polska – moja Ojczyzna” oraz odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom. Kolejnym punktem programu był quiz wiedzowy dla podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”, w którym uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat historii Polski
i Odzyskania Niepodległości. Wszyscy otrzymali nagrody.

W trakcie wieczornicy wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną z działań projektowych.

Na zakończenie realizacji beneficjenci projektu otrzymali pamiątki związane z realizowanym projektem i słodki upominek.

W ramach realizowanego projektu ph. „Na zawsze Niepodległa” beneficjenci poznali historię naszego kraju oraz związanych z nim wydarzeń historycznych z okresu: upadku Rzeczpospolitej
i Odzyskania Niepodległości, poznali sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz najważniejsze wydarzenia i postacie związane z tamtym okresem.

Dzięki podjętym działaniom wzrosła świadomość obywatelska osób niepełnosprawnych na temat wyborów organizowanych w Polsce i znaczenia frekwencji osób uczestniczących w wyborach powszechnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu:

- Fundacja Okno Na Wschód,

- Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej,

- Piotr Rećko – Starosta Sokólski,

- Elżbieta Szomko – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce,

- Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

 

Zapraszmy do obejrzenia zdjeć

Beata Boguszewska

Marta Kulmaczewska