/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_735/20181010_181605.jpgGrupa Nieformalna z reprezentującym ją patronem – Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce z głębokim szacunkiem składa serdeczne podziękowanie wszystkim Wolontariuszom zaangażowanym w realizację projektu „Na zawsze Niepodległa”: Patrykowi Gajewskiemu, Grażynie Smyk, Klaudii Przeździeckiej, Damianowi Zawadzkiemu, pani Marcie Kulmaczewskiej, pani Małgorzacie Hołownia – Iwanow, pani Ewa Wińskiej, pani Beacie Tur, pani Zycie Biernackiej, pani Katarzynie Dylewskiej, pani Katarzynie Bubieniec, pani Beacie Boguszewskiej, pani Beacie Żółtko.

Inicjatywa ta była realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu byli: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Dziękujemy Wolontariuszom za dobrowolne podjęcie się działań na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Na zawsze Niepodległa” w formie: przeprowadzenia zajęć artystycznych, pomocy podopiecznym w czasie zajęć i opieki wychowawczej podczas wycieczki do Warszawy. Młodzieży dziękujemy za wspieranie mniej sprawnych kolegów i udzielanie pomocy opiekunom w czasie organizowanych zajęć.

Każdy najmniejszy gest waszej pomocy był cennym darem dla podopiecznych.
Dziękując za zaangażowanie, życzymy wszystkim Wolontariuszom satysfakcji z udzielania pomocy innym i zadowolenia z najmniejszych dowodów ludzkiej wdzięczności. Zdjęcia

                                                                                                                Beata Tur